Užpildykite užklausos formą

Kredito unijos Zanavykų bankelis narių dėmesiui!

2023 m. Balandžio 03 d.

2023 m. kovo 30 d. įvyko kredito unijos Zanavykų bankelis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 
Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

 

Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

 

Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
Nutarta: patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.
Nutarta: visą 2022 m. pelną skirti į rezervinį kapitalą.

 

Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
Nutarta: patvirtinti valdybos sprendimą atsiskaityti su unijos nariais ir mažinti unijos pajinį kapitalą.

 

2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Nutarta: patvirtinti 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.

 

Atsiskaitymo su kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariais tvarkos nustatymas.
Nutarta: patvirtinti atsiskaitymo su kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariais tvarką.

 

Kredito unijos įstatų keitimas.
Nutarta: Keisti kredito unijos įstatus.

 

Valdybos pirmininkė Aušrelė  Pukinskienė, tel. Nr. +370 345 60448, el.p. zanavykai@kreda.lt